Welkom bij HERE ProjectenBouwmanagementInstallatie AdviesEnergie AdviesEnergetisch RenoverenContact
Welkom bij HERE Projecten


Waardecreatie

In overleg met de opdrachtgever zoekt HERE Projecten naar de optimale balans tussen kwalitatieve, financiele en duurzame oplossingen bij het ontwikkelen, realiseren en/of beheren van vastgoed. Zowel de gebruikswaarde (duurzaamheid, gezondheid, binnenklimaat, energie, veiligheid, leefbaarheid etc) als de technische kwaliteit van het gebouw wordt hierdoor geborgd en levensduurverlenging van bestaand vastgoed verantwoord verkregen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Bouwadvies van A tot Z voor nieuwbouw, renovatie en onderhoudwerkzaamheden aan uw vastgoed.

HERE Projecten helpt u graag op het gebied van advisering en coordinatie van alle bouw gerelateerde werkzaamheden. Wij zijn de olie tussen de raderen in een gesmeerd bouwproces.

Een succesvol bouwproces?

Op de vragen wat een bouwproces succesvol maakt en welke risico's op de loer liggen geven wij u het antwoord. Wij ondersteunen opdrachtgevers die verantwoordelijk zijn voor het beheer en de exploitatie van vastgoedobjecten. Door de inzet van onderstaande diensten krijgt u grip op onderhoudsvraagstukken, de technische staat, de exploitatiekosten en vraag naar verbetering of vernieuwing van uw huisvesting.
 • Conditiemeting volgens NEN 2767
 • Meerjaren onderhoudsplanningen (MJOP) 
 • Haalbaarheidsstudies bestaand vastgoed
 • Inzicht in investeringen en exploitatiekosten
 • Inzicht in duurzaamheid- en energievraagstukken 
 • Projectmanagement
 • Directie voering renovatie, onderhoud, nieuwbouw
 • Bouwtoezicht en kwaliteit keuringen tijdens het bouwproces
 • Eindopleveringen, vastgelegd in een proces verbaal van oplevering
 • Technisch beheer van vastgoed (woningbouw en utiliteit)
 • Bouwtechno keuringen van uw bestaande vastgoed, voor woning en utiliteit
 • Thermografie installatie technisch en bouwkundig 
HERE Projecten is het bouwmanagementbureau dat optimaal resultaat voor u kan behalen. We zijn 100% onafhankelijk en behartigen al uw belangen tijdens het bouwproces.


Geert Heesakkers
"Ruim 20 jaar ben ik commercieel eindverantwoordelijk geweest bij diverse fabrikanten die zich richten op het adviseren en leveren van componenten ten behoeve van klimaatinstallaties in zowel woningbouw als utiliteit. Met name het vinden van passende oplossingen voor opdrachtgevers op het gebied van duurzame technieken hebben daarbij centraal gestaan.

In 2010 leidde dit tot de keuze om als zelfstandig ondernemer verder te gaan.
Missie
Visie
Kernwaarden
Welkom bij HERE ProjectenBouwmanagementInstallatie AdviesEnergie AdviesEnergetisch RenoverenContact